Krajowe Instytucje Płatnicze bez zdolności Warszawa

1 2 PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 3 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy Warszawa Warszawa 2014 Wydanie I ISBN: Nakład: 1500 szt. Stan prawny: r. Przygotowanie do druku i druk Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk Niniejsza publikacja wydana została w celach edukacyjnych w ramach projektu CEDUR. Informacje w niej zawarte mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Fundusz Korona bez baz dla bezrobotnych Warszawa. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje inwestycyjne, podjęte przez czytelnika na podstawie zawartych w niniejszej publikacji informacji.

Krajowe Instytucje Płatnicze

Kiedy Nie Trzeba Rejestrować Działalności Gospodarczej bez zdolności on this page. UCHWAŁA NR 584/2015 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 17 listopada 2015 r. W sprawie wydania Rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie przez banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Współpraca z innymi instytucjami. Karty płatnicze. KSR Krajowy System Rozliczeń dla rozliczania transakcji dokonywanych kartami.

4 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE. 5 CZYM SĄ USŁUGI PŁATNICZE. 6 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA INSTYTUCJI PŁATNICZYCH KTO MOŻE WYKONYWAĆ USŁUGI PŁATNICZE I W JAKIEJ WALUCIE?