Koszt Uzyskania Przychodu W Umowie O Dzieło przez internet Warszawa

Mar 2, 2018 - Ważny news! Do Sejmu trafił w dniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy. 20000 Zł pierwsza. Koszty uzyskania przychodu odnoszą się do pieniędzy. Umowa o Dzieło. W przypadku umowy o dzieło obowiązują dwie stawki procentowe kosztów uzyskania.

Ewelina Rautszko w artykule z 28 grudnia 2017 r. Chrzściny na konto Warszawa. Informowała o Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany znacznie ograniczyły krąg podmiotów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów z praw autorskich. Co teraz mają zrobić przedsiębiorcy nabywający prawa autorskie od twórców? Czy mają prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodów? O tym będzie mowa w poniższym artykule.

Koszty uzyskania przychodów z praw autorskich w 2018 roku – w czym leży problem? Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2018 r. Zmiany spowodowały ogromne komplikacje u przedsiębiorców, którzy korzystają z praw autorskich osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Do tej pory sytuacja była klarowna – jeżeli przedmiotem zawartej umowy o dzieło był utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zastosowanie miały 50% koszty uzyskania przychodów (z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi łącznej kwoty przychodów z praw autorskich).

Creamfinance Opinie miesięczne. Zamknięty katalog działalności zawartych w art. 9b ustawy o PIT spowodował nie tylko wiele wątpliwości interpretacyjnych w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy dane prawo autorskie korzysta, czy nie korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodów, ale także bez odpowiedzi pozostawił pytanie, jakie mamy zastosować koszty uzyskania przychodów, gdy jesteśmy pewni, że nabywanego przez nas utworu w rozumieniu prawa autorskiego nie ma w tym katalogu.

Próżno szukać jasnej odpowiedzi na to pytanie także w wyjaśnieniach ustawodawcy, czy ze strony Ministerstwa Finansów. Jak zatem możemy się tego dowiedzieć? Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem pozostaje dokonać wykładni ustawy o PIT oraz dotychczasowej praktyki organów podatkowych. Przychód z praw autorskich a przychód z umowy o dzieło – dwa odrębne źródła przychodów Z praktycznego punktu widzenia umowy o przeniesienie praw autorskich często mają tytuł „umowa o dzieło”. Powoduje to u wielu przedsiębiorców współpracujących z twórcami przekonanie, że w sytuacji, w której nie mamy 50% kosztów uzyskania przychodów, będziemy mogli stosować 20% koszty uzyskania przychodów – właściwe dla umów o dzieło. To przekonanie zdaje się jednak nie mieć podstaw ustawowych. Prawodawca w ustawie o PIT rozdziela m.in.

Koszt Uzyskania Przychodu W Umowie O Dzieło