Karta Płatnicza Prepaid Na Okaziciela miesięczne Warszawa
Karta Płatnicza Prepaid Na Okaziciela

Karta debetowa typu przedpłaconego ułatwia pracownikom korzystanie ze środków pieniężnych w trakcie delegacji służbowych (brak konieczności gotówkowej wypłaty zaliczek, efektywne i bezpieczne zarządzanie środkami pieniężnymi klienta) oraz ich późniejsze rozliczenie. Dzięki tej karcie pracownicy firmy mogą korzystać ze środków firmowych tylko w takiej wartości jaka została przekazana na rachunek pomocniczy otwarty w celu obsługi karty. Karta debetowa typu przedpłaconego służy do realizacji następujących operacji: • dokonywania płatności we wszystkich punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie, • wypłaty gotówki w bankomatach i placówkach banków oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie oraz w usłudze cash-back w oznaczonych punktach handlowo-usługowych, • sprawdzania stanu środków na rachunku pomocniczym karty, • korzystania z innych usług oferowanych przez PKO Bank Polski i dostępnych przy użyciu karty. Jak Liczyc Pkb online Warszawa. • Wszystkie operacje dokonane przy użyciu karty obciążają rachunek pomocniczy do obsługi karty z datą ich dokonania. • Kwota operacji powiększona o prowizje nie może przekraczać środków dostępnych na rachunku. • Operacje dokonane w walutach obcych, dla których PKO BP prowadzi Tabelę kursów, są przeliczane przez PKO BP z waluty operacji na złote według kursów sprzedaży dla pieniądza z dnia dokonania operacji. Jakie Opłaty Po Sprowadzeniu Auta pierwsza Warszawa. • Operacje dokonane w walutach obcych, dla których PKO BP nie prowadzi Tabeli kursów, są przeliczane na euro według kursów i reguł stosowanych przez organizację płatniczą, której znak akceptacji umieszczony jest na awersie karty, a następnie są przeliczane przez PKO BP na złote według kursów sprzedaży dla pieniądza z dnia dokonania operacji.