Jak Sprawdzić Czy Firma Jest Legalna bez sprawdzania baz

UZASADNIENIE Istotnie każdy podatnik, zanim przeprowadzi transakcję z nieznanym kontrahentem, powinien sprawdzić jego wiarygodność i upewnić się, czy ma on prawo do wystawiania faktur VAT. Może tego dokonać również po otrzymaniu od niego pierwszej faktury albo w każdym innym momencie współpracy (w jej trakcie). Gdzie Na Majówkę Z Dzieckiem 1500 zł Warszawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsekwencje wystawienia faktury VAT przez nierzetelnego kontrahenta dotykają przede wszystkim odbiorcę takiej faktury. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podstawą do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług są faktury VAT, i to tylko takie, które zostały wystawione przez uprawnione podmioty. Za podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur uważa się podmioty: • nieistniejące - czyli takie, które stwarzają formalne pozory istnienia, ale faktycznie nie uczestniczą w rzeczywistości w obrocie prawnym, • niezarejestrowane na potrzeby VAT jako podatnicy VAT czynni albo wykreślone z tego rejestru.

Rejestracja taka polega na złożeniu przez nie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, z wyborem opcji rozliczania VAT. Jeżeli zatem podmiot nie spełnia powyższych warunków, nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

Jak Sprawdzić Czy Firma Jest Legalna

Istotna jest przy tym data złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R, ponieważ prawo do wystawiania faktur powstaje od chwili jego złożenia. Faktury VAT i faktury korygujące wystawione przez podmioty nieistniejące lub nieuprawnione do ich wystawiania nie stanowią dla nabywcy (podatnika VAT) podstawy do odliczania podatku z nich wynikającego, co wynika wprost z art.

3a pkt 1a) ustawy o VAT. Nie ma przy tym znaczenia, czy należność z faktury zostanie przez nabywcę uregulowana, czy nie. Darowizna Samochodu Firmowego W Rodzinie bez baz dla bezrobotnych Warszawa.