Gdzie Na Wczasy Z Dzieckiem pierwsza

A my standardowo w lipcu góry (kwatera u przyszywanej rodziny górali po drugiej stronie Guba³ówki ca³kiem za free bo moj T¯ jest chrzestnym rodowitej ma³ej góraliki) a we wrzesniu morze, zeby ma³a mog³a na³ykaæ sie jodu - kwatery za³atwione z pracy od mê¿a(2 tyg. W hotelu z pe³nym wy¿ywieniem w Rogowie za 300z³ za trzy osobow± rodzine! Kredyt Darmowy 2000 zł Warszawa. ) jesli chodzi o morze to zastanawiam siê czy klimat nie bêdzie dla ma³ej za ostry ale takiej szansy szkoda by³oby zmarnowaæ a poza tym jestem zdania, ¿e czym skorupka za m³odu nasi±knie. Dla ma³ych dzieci(do ok. Konkurencja Monopolistyczna Cechy bez zaświadczeń. Roku) polecane s± najbardziej mazury natomiast góry i morze stanowczo NIE- tak wynika z programu który ostatnio oglada³am. No tak ale jak widac jakos mnie to nie przekonuje. Witam, zbli¿aj± siê wakacje, chcia³abym gdzie¶ wyjechaæ ze swoj± 3k± dzieci.

Gdzie Na Wczasy Z Dzieckiem