Dyskontowanie pierwsza

Z przykładu mogłoby wynikać, że to świetna inwestycja i że nie należy się zastanawiać, tylko natychmiast wpłacać pieniądze na rachunek bankowy. Stopa dyskontowa umożliwia dyskontowanie, czyli przeliczenie przyszłej wartości kapitału na jej wartość bieżącą.

Wartość Pieniądza W Czasie

W życiu najczęściej spotykamy się z pojęciem wartości przyszłej pieniądza. Warto jednak wiedzieć jak ustalić dzisiejszą (bieżącą). Matematyka finansowa tego typu operacje określa mianem dyskontowania. Auto Z Zagranicy Rejestracja przez internet Warszawa. Jest to operacja odwrotna w stosunku do oprocentowania. W tym wpisie przyjrzymy się dyskontowaniu prostemu, czyli takiemu, w przypadku którego nie mamy do czynienia z pojęciem kapitalizacji. Ile Pieniedzy Daje Sie Na Slub online Warszawa on this page. Operacje dyskontowania pomogą nam zrozumieć poniższe przykłady.

Rozwiązywać je będziemy przy wykorzystaniu poniższego wzoru. Jest to przekształcony wzór na przyszłą – dokładnie opisany we wpisie. Oznaczenia: FV – wartość przyszła (Future Value) PV – (Present Value) n – ilość okresów r – oprocentowanie Przykład 1: Sąsiad jest winny Kowalskiemu 950 zł. Obiecał mu oddać środki jutro, niemniej zaproponował, że jeśli Kowalski przedłuży termin zwrotu o rok, to odda mu 1 000 zł.

Czy Kowalski powinien się zgodzić na propozycję? Getin Opinie dla zadłużonych. Jak Sprawdzić Karalność Przez Internet bez bik. Oprocentowanie lokaty rocznej w jego banku wynosi 5%. Wartość bieżąca pożyczki to 950 zł.

Przyjmijmy, że jest to wartość dla wariantu pierwszego. Wariantem drugim będzie propozycja sąsiada – z tym, że tu mamy daną jedynie wartość przyszłą. Wykorzystajmy zatem powyższy wzór by obliczyć wartość bieżącą. Mamy wszystkie niezbędne dane. PV = 1 000 / (1 + 0,05*1) PV = 1 000 / 1,05 PV = 952,38 zł Wartość bieżąca dla drugiego wariantu jest wyższa niż dla pierwszego. Wynika z tego, że Kowalski powinien przystać na propozycję, ponieważ jest ona korzystna. Sprawdźmy to jeszcze obliczając wartość przyszłą 950 zł (wariant pierwszy).