Dyrektywa Psd na raty Warszawa

Nowa, unijna dyrektywa w sprawie usług płatniczych w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych. W dniu 25 listopada 2015 r. Została przyjęta nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych (PSD 2). Wejście w życie tego aktu od dnia 1 stycznia 2016 r. I obowiązek jego implementacji do krajowych porządków prawnych do dnia 13 stycznia 2018 r. Dla praktyki wielu platform internetowych w zakresie przyjmowania płatności.

Rynek płatności elektronicznych i mobilnych to jeden z bardziej dynamicznie rozwijających się obszarów usług płatniczych. Koszty Uzyskania Przychodu 2017 Pit 37 bez przelewu Warszawa on this page. W ślad za tym powstają nowe i coraz mocniej rozbudowane produkty w ramach e-commerce wymagające lepszych i wydajniejszych narzędzi informatycznych. W związku z tak intensywnym rozwojem w obecnym systemie prawnym pojawiły się luki, których uregulowanie jest niezbędne, aby zapewnić jednolite standardy i minimalny poziom bezpieczeństwa. W sukurs ma przyjść dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. W sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego1 („Dyrektywa PSD 2”), która istotnie zmieni europejski rynek e-commerce i krajobraz usług płatniczych. Jej implementacja pociągnie za sobą nie tylko nowelizację ustawy z 19 sierpnia 2011 r. O usługach płatniczych2 („Ustawa o usługach płatniczych”), ale i spore zmiany w modelu funkcjonowania dostawców usług płatniczych, które dotkną wielu obszarów ich codziennej działalności, m.in. 24h Na Dobę dla bezrobotnych Warszawa.

Dyrektywa Psd2 Treść