Dewaluacji 1500 zł Warszawa
Dewaluacji

Rewaluacja Pojęcie nadrzędne • Pojęcia związane • • • • Metody i techniki • • • Rewaluacja inaczej nazywana także rewaloryzacją to w systemie stałego kursu walutowego ustawowa, „ jednorazowa podwyżka kursu waluty wewnętrznej danego kraju wobec walut zagranicznych”. Zmiana kursu może zostać zdefiniowana i zmieniona tylko przez władze monetarne (bank centralny) lub przez rząd. Termin rewaluacji odnosi się tylko do systemu stałego kursu walutowego i jest jedynym środkiem zaradczym, który pozwala w dłuższym okresie czasy utrzymać stały kurs. Cel Głównym celem rewaluacji jest spowodowanie spadku eksportu, a wzrostu importu (eksport staje się nieopłacalny, a import łatwiejszy i tańszy). Ing Bank Śląski Sesje Przychodzące bez przelewu Warszawa. Przy wzroście kursu krajowej waluty towary wywożone za granicę stają się odpowiednio droższe dla zagranicznych odbiorców, co powoduje spadek ich konkurencyjności na obcym rynku. W efekcie przeprowadzenia rewaluacji zmniejsza się lub zostaje całkiem zlikwidowana nadwyżka bilansu płatniczego. Rewaluacja w systemie kursu stałego pojawia się niezwykle rzadko i może wystąpić kiedy bank centralny nie jest w stanie obronić kursu swojej waluty przed skutkami nadwyżki popytu na walutę krajową.

Przykładem zrealizowania rewaluacji są Niemcy, które w 1961 r. Dokonały podwyżki kursu waluty- marki o 4%. Zastosowanie Rewaluacja nie jest często stosowana z powodu trudnych do zrealizowania dla państwa, jednakże koniecznych do jej prawidłowego przeprowadzenia warunków. Ferratu bez weryfikacji Warszawa. • względnie wysokiego stanu zatrudnienia czynników produkcji, • odpowiednio wysokich rezerw złota i walut obcych. Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Operacja rewaluacji zazwyczaj poprzedzona jest długim okresem stopniowego zwiększania zasobu waluty międzynarodowej w banku centralnym.