Darowizna Rodzina bez zdolności Warszawa
Darowizna Pieniężna Rodzina

Grupy podatkowe Ustawodawca różnicuje obdarowanych zależnie od stopnia pokrewieństwa z osobą dokonującą darowizny. Do poszczególnych grup należą: - Grupa I - małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie; - Grupa II - zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; - Grupa III - wszyscy inni. Kiedy Jest Przedawnienie Długu przez internet Warszawa.

Kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej wynosi 9637 zł; Kwota wolna od podatku w II grupie podatkowej wynosi 7276 zł; Kwota wolna od podatku w III grupie podatkowej wynosi 4902 zł. Zobacz: Dokonanie darowizny na rzecz wyżej wymienionych osób rodzi obowiązek zapłacenia w sytuacji, gdy przedmiot darowizny przekracza wskazaną dla danej grupy kwotę wolną od podatku. Płatnikiem w tym wypadku jest obdarowany.

Zobacz również: • • Poszczególni członkowie grupy I wchodzą w skład tzw. Należą do niej: małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha. Wymienione osoby są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, nawet jeśli przedmiot darowizny przekracza kwotę wolną od podatku (9637 zł) – muszą wtedy w ciągu 6 miesięcy zgłosić fakt dokonania darowizny do właściwego urzędu skarbowego. W razie nie zgłoszenia darowizny we wskazanym terminie, osoby te podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Myślisz o darowiźnie samochodu w rodzinie? Zrób to tak, aby syn lub córka nie musieli płacić podatku. Zobacz wzór umowy darowizny samochodu!

W celu zgłoszenia darowizny należy złożyć deklarację SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego. Zgłoszenia do urzędu skarbowego nie trzeba dokonywać jeżeli umowa darowizny została sporządzona przez notariusza. Zobacz: Pieniądze jako przedmiot darowizny W przypadku, gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, darczyńca powinien dokonać przelewu na konto bankowe, lub wysłać je przekazem pocztowym – w celu udokumentowania transakcji. Ile Trzeba Mieć Punktów W Bik Aby Otrzymać Kredyt 1500 zł more. Zwykłe wręczenie gotówki nie korzysta z omawianego zwolnienia – zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 2017r.