Akcyza Na Samochody 2017 Stawki na konto
Akcyza Na Samochody 2017 Stawki

Z dokumentu MF wynika, że ministerstwo chce, by akcyza od samochodów opierała się przede wszystkim na jasnych i niepodważalnych wskaźnikach: pojemności silnika oraz normie emisji spalin (tzw. Dodatkowo opłata będzie także zależna od wieku pojazdu, co ma regulować tzw. Współczynnik deprecjacji. Będzie on wzrastał wraz ze wzrostem upływu czasu liczonego w miesiącach od pierwszej rejestracji. Przyjęto, że dla poszczególnych norm euro stawka podatku będzie wzrastać. Tym samym, im niższą normę emisji poziomu spalin spełnia dany pojazd (a więc posiada gorsze parametry środowiskowe w zakresie emisji spalin), tym przypisana mu będzie wyższa stawka opodatkowania.

Ponadto stawka ma wzrastać wraz z pojemnością silnika. Polecamy: Polecamy: Ale to nie wszystko. 'Należny podatek obliczany jest z wykorzystaniem wzoru, który uwzględnia spadek wartości pojazdu z upływem czasu (uwzględnienie we wzorze współczynnika deprecjacji).

Tym samym faktyczne obciążenie podatkowe samochodów starszych będzie niższe niż to, które wynika ze stawek przypisanych danej normie i pojemności silnika' - dodano. Nowy model opodatkowania zakłada więc, że w przypadku dwóch samochodów o takiej samej pojemności oraz normie emisji spalin, niższym podatkiem zostanie objęty starszy samochód. 'Taki mechanizm dostosowuje wysokość podatku do możliwości podatników' - wyjaśniło MF w dokumencie. Akcyza Za Samochód 2016 Online przez internet. 'Stawki opodatkowania dla samochodów o małych i średnich pojemnościach (poniżej 2000 cm3), które spełniają wymogi jakościowe normy 6, 5 i 4 (a więc samochody, wyprodukowane co do zasady najpóźniej w 2005 r., a więc mające w chwili obecnej nie więcej niż 11 lat) zaprojektowano na takim poziomie, by faktyczne obciążenie akcyzą tych pojazdów (tj. Takie, które uwzględnia deprecjację) było porównywalne do opodatkowania płaconego na aktualnych zasadach' - wskazał resort finansów. Koszt Firmy bez zdolności. Zdaniem MF w przypadku samochodów starszych niż 12 lat, spełniających normy Euro III lub niższe, stawki akcyzy mogą wzrosnąć – w niewielkim stopniu dla niskich pojemności i w większym dla pojazdów o wysokiej pojemności.